Dead lift

Deadlift

90×5-110×4-120×3-130×1…

Det högg plötsligt till i vänster knä!!! Meningen var att köra samma upplägg på split jerk men nog smartare att avbryta….

Annonser

Morgonpass

– Snatch – 70% (50) x 3; 75% (52,5) x 2; 80% (55) x 1; 85% (60)x 1; 80% x 1; 75% x 1
– Clean & jerk – 70% (70) x 3; 75% (75) x 2; 80% (80) x 1; 85% (85) x 1; 80% x 1; 75% x 1
– Romanian Deadlift – 55% (85) (of back squat) x 8 x 4
– Ab wheel – 3 x 15

Kommentar: lite bättre ryck idag men lite av samma problem som senast.